SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. Armii Krajowej w Szczecinku 

 

 SZKOŁA Z SERCEM


 
Regulamin Ucznia
Aktualności
WSO
Konkursy - Różne
Imprezy Szkolne
Rekrutacja 2020/2021
Grono pedagogiczne
O szkole
Pedagog szkolny
Porady logopedyczne dla rodziców
Doradztwo zawodowe
Religia
Biblioteka
Dokumenty szkolne
Sport
Chór szkolny "Wiolinki"
Koło dziennikarskie
Koło Młodych Historyków
   
 

            Zajrzyj:

Rok Szkolny 2019/2020 

Niedziela, 20 Wrzesień 2020

Doradztwo zawodowe w szkole - podstawowe informacje

 

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to, najprościej ujmując, wszystkie działania w ramach działalności szkoły wspierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły ponadpodstawowej, kierunku dalszej edukacji i zawodu.
Niezależnie od wiedzy o świecie i samym/samej sobie wyniesionej z domu, uczestnictwo uczniów w zajęciach szkolnych (zarówno w czasie lekcji przedmiotowych, wycieczek oraz pobytów na zielonej szkole) sprzyja lepszemu samopoznaniu. Ucząc i bawiąc się w grupie, począwszy od pierwszej klasy, uczniowie stopniowo uświadamiają sobie własne zdolności, zainteresowania, mocne strony, umiejętności, predyspozycje i preferowany styl komunikowania się w grupie.

Lekcje doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego przewidziane są dla uczniów klas 7 i 8. W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz rynkiem pracy. Ważną częścią zajęć są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego siebie oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie.

Zachęcam uczniów i rodziców do skorzystania z materiałów i narzędzi przydatnych w określaniu dalszej ścieżki edukacyjnej oraz przy wyborze zawodu.

Wyszukiwarka opisów zawodów pomoże w znalezieniu ciekawie opracowanych kart charakteryzujących wiele zawodów:

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/

lub

http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu

Znajdują się tam grupy zawodów ułożone według podobieństwa i charakteru wykonywanych czynności zawodowych.

Zachęcam do skorzystania z Wyszukiwarki zawodów czyli informatora o zawodach szkolnictwa zawodowego w wersji on-line!

Dodatkowe informacje z zakresu doradztwa zawodowego są dostępne pod adresem:

http://doradztwo.ore.edu.pl/przydatne-linki/

Ewentualne propozycje dotyczące tematyki lub wybranych zagadnień poruszanych na zajęciach w ramach doradztwa zawodowego proszę przesyłać na skrzynkę przez dziennik elektroniczny.

Natalia Stegienta

 

 

 
Copyright (c)2013 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. Armii Krajowej w Szczecinku